• سه شنبه 26 شهریور 98

 وحید زحمتکش شهری

میلاد حضرت معصومه -(مژده ای دل خواهر شاه خراسان آمده)

522
4

میلاد حضرت معصومه -(مژده ای دل خواهر شاه خراسان آمده)

مژده ای دل خواهر شاه خراسان آمده
دخت پاک کاظم و محبوب ایران آمده

فاطمه، معصومه و مرضیه و طوبی رسید
نوگلی از بوستان حضرت موسی رسید

آمده تا بر رضا او مونس و همدم شود
بهترین دختران هم رتبه با مریم شود

آمده با نور خود سازد منور شهر قم
از وجود این ملیکه شد مطهر شهر قم

آمده لبخند شادی روی لبهای رضا
از وجود فاطمه محبوبه ی پاک خدا

اول ذی القعده ماه کامل عالم رسید
دختری از نسل پاک حضرت خاتم رسید

ای ملائک آسمانها را چراغانی کنید
بر قدوم زینب ثانی گل افشانی کنید

وحید زحمت کش شهری

  • شنبه
  • 23
  • تیر
  • 1397
  • ساعت
  • 12:37
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران