• سه شنبه 28 اسفند 97

 اسماعیل تقوایی

یا امام رضا(ع) -(همواره بود میل دلم سوی رضا )

222

همواره بود میل دلم سوی رضا
جایی نرود بجز در کوی رضا

دلدار منست وبر دوعالم ندهم
تاری که بود ز زلف وگیسوی رضا

زآنگه که شناختم خودم را بوده
دل در هوس مزار دلجوی رضا

بشنیده ام او ضامن آهو بوده
ای کاش شوم دمی من آهوی رضا

هر مضطر بیچاره بیابد آرام
در صحن وسرای پاک وخوشبوی رضا

میلاد رضا تولد نیکی هاست
ایران وجهان همه ثناگوی رضا

دلها همه شاد است وچراغان گردد
هرجا که بود شیعه ورهجوی رضا

خوش باد هر آنکه سنجش اعمالش
درحشر بود با ترازوی رضا

یارب مددی کن که به دنیا باشد
قول وعملم همیشه همسوی رضا

امید منست در شب اول قبر
افتد نظرم به روی نیکوی رضا

شاعر:اسماعیل تقوایی

  • چهارشنبه
  • 27
  • تیر
  • 1397
  • ساعت
  • 10:13
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران