• پنج شنبه 2 اسفند 97

 وحید زحمتکش شهری

میلاد امام رضا -(گل برون آمد ز بستان امام هفتمین)

190
6

میلاد امام رضا -(گل برون آمد ز بستان امام هفتمین)

گل برون آمد ز بستان امام هفتمین

آمده سلطان علی موسی الرضا ماه زمینایهاالعالم جهان را نور افشانی کنید

آمده پور علی یعنی امام هشتمینباب  رأفت آمده شاه کرامت آمده

آمده باب حوائج آمده حبل المتینضامن آهو رسیده ضامن عالم شود

هشتمین ماه ولایت رونق دین مبیننجمه امشب روی دستش لاله و ریحان گرفت

روی دست حضرت موسی رسیده مه جبینحضرت سلطان طوس و نور چشم فاطمه

آمده وارث برای دین ختم المرسلینگل بریزد امشب از عرش خدا بر مقدمش

زآنکه آمد بر تمام عالمین یار و معینوحید زحمت کش شهری

  • دوشنبه
  • 1
  • مرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 14:31
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران