• پنج شنبه 2 اسفند 97

 اسماعیل تقوایی

یا حیدر کرار -(از کودکیم عشق علی بوده مرامم )

508
2

یا حیدر کراراز کودکیم عشق علی بوده مرامم

با ذکر علی طی شده از صبح به شاممحبش زبرایم مثل از حبه ی قند است

شیرینی مهرش شده شیرینی کامم
زانگه که به این دار جهان دیده گشودم

مولایم علی بوده واو را چو غلاممچون نوکریش گشته نصیب من مسکین

در بین مقامات بلند است مقاممبی مهر علی درد وغم ورنج فزون است

با مهر علی جور بود عیش مداممشادابم وسر زنده ام هر گاه که آید

بوی خوش نیکوی غدیرش به مشاممتا آخر عمرم به همه فخر فروشم

مأمومم و مولایم علی هست امامممن حیدریم روز وشبم تآخر عمرم

هم بر علی وآل علی هست سلامم


جانم بفدای علی وآل علی باد

اینست به خصم علی وآل پیامم


شاعر:اسماعیل تقوایی

  • چهارشنبه
  • 10
  • مرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 11:35
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران