• چهارشنبه 26 تیر 98

 اسماعیل تقوایی

نوحه وزمزمه شهادت حضرت مسلم -(در کوقه ماندم تنهای تنها)

519
3

نوحه وزمزمه شهادت حضرت مسلم
در کوفه ماندم تنهای تنها
چاره ندارم در سیل غمها
در می زنم من هرخانه ای را
پاسخ نباشد ازاهل اینجا

کوفه میا تو مولا حسین جان..کوفه میا تو مولا حسین جان2
_______________________
گفتم بیایی هستم پشیمان
قدری ندارد در کوفه مهمان
کوفه ندارد دیگر وفایی
اینجا میا تو ای جان جانان

کوفه میا تو مولا حسین جان..
______________________
گر خود میایی دیگر میاور
اهل وعیالت همراه خواهر
آماده باشد شمشیر ونیزه
در پیشواز آل پیمبر

کوفه میا تو مولا حسین جان..
____________________
بالای بام دارالاماره
دندان شکسته لبهای پاره
با ناله رویم سوی مدینه ست
آیی ندارم من راه چاره

کوفه میا تو مولا حسین جان......

شاعر:اسماعیل تقوایی

  • شنبه
  • 27
  • مرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 14:59
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی
حجم فایل 421.76 KB
تعداد بازپخش 117
تاریخ بارگذاری شنبه 27 مرداد 1397 15:00

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران