• چهارشنبه 26 تیر 98

 محمود اسدی

(زمینه)به جان مادرت حسینم واحسین

475
3

به جان مادرت حسینم واحسین
میا باخواهرت حسینم وا حسین
حسین حسینم وا حسین

سفیرت را ببین که آواره شده
به جرم عشق تو لبم پاره شده
حسین حسینم وا حسین

همه طعنه بر این دل تنگم زدند
ز بام خانه ها همه سنگم زدند
حسین حسینم وا حسین

عزیز فاطمه میا کوفه میا
ازآن ترسم شود سرت از تن جدا
حسین حسینم وا حسین
*****
شائق

  • یکشنبه
  • 28
  • مرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 16:53
  • نوشته شده توسط
  • میرکمال

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران