• چهارشنبه 26 تیر 98

 مرتضی محمودپور

فقط حیدر امیرالمومنین است -(عيد غدیر خم)

551
3

فقط.....
حیدر امیرالمومنین‌است

ای سایه‌ی سرم ز سرم سایه بر مدار

هستم همیشه گرد مدار تو در مدار

ای نقطه‌ای که مرکز ثقل دو عالمی

پرگار عشقی و به تمنایت هر مدار

  • جمعه
  • 2
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 12:11
  • نوشته شده توسط
  • حاج مرتضی محمودپور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران