• جمعه 30 فروردین 98

 مجتبی صمدی شهاب

عید غدیر -(به دام حيدر دلم اسيره)

252
1

به دام حيدر دلم اسيره
تموم روزهام عيد غديره
تو رگم عشق علي ميجوشه
دلم از عشق علي مدهوشه
شراب عاشقي رو مي نوشه
  علي علي علي حيدر حيدر
براي دين مسند حراست
علي برازند شه رياست
بي علي دين بدون بنياده
بساط شيعه گري آباده
شيعه با مولا علي دست داده
علي علي علي حيدر حيدر
علي كه فخر اين عالمينه
فخرش اينه باباي حسينه
در ناياب صدف رو عشقه
عشق شه لو كشف رو عشقه
ايوون طلاي نجف رو عشقه
علي علي علي حيدر حيدر
بعد خودش اين ولي مذهب
ارث صداشو ميده به زينب
شميم هر نفسش از ياسه
خاك زير قدماش از ياسه
شاگرد جنگاورش عباسه
علي علي علي حيدر حيدر
از علي دشمن واهمه داره
آخه حسابش با ذوالفقاره
شير خدا علي پهلوونه
ذوالفقارش رو تا ميچرخونه
هزار تا سر وسط ميدونه
علي علي علي حيدر حيدر
چراغ شيعه عالم فروزه
خصم علي تو آتيش ميسوزه
خدا از خصم علي بيزاره
هركي عبد حيدر كراره
حضرت زهرا هواشو داره
علي علي علي حيدر حيدر

  • چهارشنبه
  • 7
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 21:58
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران