• دوشنبه 27 خرداد 98

استاد سید هاشم وفایی

میلادی حضرت ولی عصر (عجج) آفتاب حسن -(آئینه طلعتی که فروغ سپیده است)

152

میلادی حضرت ولی عصر (عجج)

آفتاب حسن

آئینه طلعتی که فروغ سپیده است
با خود هزار جلوه ی نور آفریده است

با شوق دیدن رخ آن آفتاب حسن
خورشید سربرهنه زمشرق دویده است

با رویش وشکفتن آن گلبن امید
عطر خوش بهار به جان ها رسیده است

اکنون خبرکنید مریدان عشق را
کز گلشن مراد، نسیمی وزیده است

دیگرمخوان حدیث شب انتظار را
خورشید آسمان هدایت دمیده است

او شاهکار خلقت و نقش آفرین دهر
نقشی دگر زروی محمد کشیده است

با شوق سرنهادن برآستان او
تا سامرا کبوتر دل ها پریده است

آشفته گشته خواب خوش دشمنان از او
با آن که کودک است وبه مهد آرمیده است

خواندند ان یکادبرایش فرشتگان
طاووس جنت است که جبریل دیده است

صدتور نقره در ره او فرش کرده است
ماهی که وصف چهره ی او را شنیده است

ایام انتظار گل نرگس است وباز
دل ها به شوق وصل جمالش طپیده است

پرچم فراز عدل وامان است وکردگار
او را به پاس عدل وشرف برگزیده است

ای دل بخوان دعای فرج را،کزاین دعا
عطرظهورمهدی زهرا چکیده است

با او خرابه هاشود آباد درجهان
ایمان به این کلام «وفایی» عقیده است

#حاج_سید_هاشم_وفایی 

  • شنبه
  • 17
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 10:15
  • نوشته شده توسط
  • سجاد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران