• دوشنبه 22 مهر 98

استاد سید هاشم وفایی

اتمام نعمت -(گشت نازل برپیمبر پیک رحمت درغدیر)

217

اتمام نعمت

گشت نازل برپیمبر پیک رحمت درغدیر
داشت برپیغمبر رحمت بشارت درغدیر

وحی آمد بر نبی«الیوم اکملتُ لکُم»
روز تکمیل رسالت روز وحدت درغدیر

با حضور حاجیان درموسم حج وداع
محشری شد موج زد شور قیامت درغدیر

باغبان گلشن توحید تا لب باز کرد
شدشکوفا گلبن قرآن وعترت درغدیر

معنی نورٌعلی نور خدا شد آشکار
تا که صحبت شد زخورشید هدایت درغدیر

نغمة «من کُنت مولا»چون طنین انداز شد
یافت معنا شوکت وقدر ولایت درغدیر

باز شد گنجینة راز خداوند مبین
فاش شد با امر حق یک راز خلقت درغدیر

جبرئیل از آسمان آمد به فرمان خدا
برامیر مؤمنان بخشید خلعت درغدیر

آسمان محو تماشا شد درآن جا تا سه روز
بس که زیبا بود لبخند مسّرت درغدیر

تاکند لب تشنگان عشق را سیراب از آن
چشمه چشمه عشق می جوشید ازصداقت درغدیر

کردگار از فیض «اتممتُ علیکُم نعمتی»
کرد برخلق جهان اتمام نعمت درغدیر

لحظه ای شیرین تر از آن لحظه دیگر کس نداشت
زمزم توحید از بس داشت لذّت درغدیر

نقطه ای تاریک بهر هیچ کس باقی نماند
با طلوع آفتاب واقعیت درغدیر

گشت از خشم الهی حارث فهری هلاک
داشت برلب چون که انکار حقیقت درغدیر

درتمام عمرخود دست از ولایت برنداشت
هرکه چون سلمان و بوذر کرد بیعت درغدیر

ای «وفایی» رفت این آوازه گرچه تابه عرش
ماند تنها عشق وایمان و عدالت درغدیر

#حاج_سید_هاشم_وفایی 

  • شنبه
  • 17
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 11:36
  • نوشته شده توسط
  • سجاد

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران