• چهارشنبه 26 تیر 98


حضرت مسلم -(سرگشته بیابان سوی مدینه برگرد)

614
4

سرگشته بیابان   سوی مدینه برگرد
آرام جان زهرا    جان سکینه برگرد
از تو خبر ندارم   کجایی  کجایی
خدا کند به کوفه  نیایی  نیایی
کوفه میا حسین جان حسین جان حسین جان ۲
شد بسته دستم اما     دل بر کسی نبستم
بالای دار کوفه          دلواپس تو هستم
سرم اگر شکسته  فدای  سرتو
بادا سلامت آقا سر خواهر تو
کوفه میا حسین جان حسین جان حسین جان ۲
این کرده بهر قتلت    آماد خنجر خود
این قول گوشواره   داده به دختر خود
همراه خود میاور  دگر دخترت را
ترسم ببیند اینجا به نیزه سرت را
کوفه میا حسین جان حسین جان حسین جان ۲

  • یکشنبه
  • 18
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 10:55
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران