• یکشنبه 26 خرداد 98

 وحید زحمتکش شهری

نوحه حضرت عباس به سبک کنار قدمهای جابر -(علم روی دوشش گرفته)

1450
2

علم روی دوشش گرفته/علمدار و میر دلاور
به دوش دگر مشک آبی/گرفته سپهدار لشکر

رود تا که آب آورد او/برای عزیزان لشکر
برای رقیه سکینه / برای لب خشک اصغر

دلش بی قرار است/به لب ذکر زهرا
مدد گیرد او از / علی شاه و مولا

لبیک، یابن الحیدر،یابن الحیدر،بابن الحیدر

ننوشد دمی جرعه آبی/به یاد لب خشک مولا
دو دستش درون فرات و/عجب با وفایی تو سقا

به سوی خیامش روان است/به یک ذکر الله و اکبر
تمامیِّ لشکر گریزان / از آن هیبت شیر حیدر

ببرند دو دستش/به یک ضرب شمشیر
به فرقش عمود و/به چشمش زدند تیر

لبیک، یابن الحیدر،یابن الحیدر،بابن الحیدر

بیفتد ز بالای مرکب / تن پاک او روی صحرا
شنیده میان هیاهو/ صدایی ز مادر ز زهرا

بگوید بنیَّ فدای / دو دستان از تن جدایت
فدای لب تشنه ی تو/ بگریم دمادم برایت

صدا زد اخا را/بیا ای برادر
بیا که رسیده/به من بوی مادر

لبیک، یابن الحیدر،یابن الحیدر،بابن الحیدر

وحید زحمت کش شهری

  • سه شنبه
  • 27
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 15:29
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری
حجم فایل 244.02 KB
تعداد بازپخش 358
تاریخ بارگذاری سه شنبه 27 شهریور 1397 15:31

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران