• دوشنبه 6 خرداد 98


زبانحال حضرت سکینه (س) -(عشقون ایلیوب گوگلمی نخجیر علی قارداش)

201

عشقون ایلیوب گوگلمی نخجیر علی قارداش
شاهدّی بو بوینومدا کی زنجیر علی قارداش
ظاهرده اگر شمره گرفتار کمندم
باطنده سنون زلفویله سلسله بندم
یانّام بو یانار آتش عشقونده سپندم
هریان چکر اول زلف گره گیر علی قارداش
باشون باشیم اوستونده ائدر شامه اراده
خورشید کیمی جلوه لنور نوک جداده
آردونجا باشون شامه کیمی منده پیاده
گلَّم گیده هریان بودی تدبیر علی قارداش
مجنون کیمی آفاقده دیوانۀ عشقم
عشقون بورویوب جسمیمی کاشانه عشقم
اول نرگس مستون کیمی مستانۀ عشقم
همرازیم اولوب حلقۀ زنجیر علی قارداش
آق یوزده قرا زلفون ائدوب گوگلمی برهم 
اسدوقجه صبا گه داغیلور گه اولی درهم 
آردونجا سورونَّم بو ره عشقده باهم
عار اولسون ایدم لحظه ای تأخیر علی قارداش
وئرمم هامی بو عالمی بر تارینه زلفون
سرمایه دی جان نقدی خریدارینه زلفون
شامه گیدورم شامده بازارینه زلفون
جان نقدی الیمده من دلگیر علی قارداش
جان قویماقا عشقونده وارام من سوزوم اوسته
ویرّم سر کوینده بو جانی گوزوم اوسته
سنده باشون اگ قوی یوزیوی بر یوزوم اوسته
ایله دل ویرانیمی تعمیر علی قارداش
سن باخ منه منده باخوم اول هاشمی خاله
حسرتله ایداخ هر ایکیمیز ناله بو حاله
باشون منیله گلمسه گر نطق و مقاله
بو آهیم ایدر گوگلوه تأثیر علی قارداش
دیندیر منی راز عالمه ویر ایلمه چوخ ناز
گوگلوم دم عشقونله دمادم اولی دمساز
سنسیز گیجه لر صبحه کیمی همدم و همراز
اولموش منه بو ناله شبگیر علی قارداش
گر اولسا میسّر سنیله رازونیازیم
مشکل گله دلدن دله بو دلده کی رازیم
عشق اهلنه غم محنت و هجران نیه لازم
بیرده ایلسون صاحب تقریر علی قارداش
هر راز نهانیم که بو قلبمده نهاندور
رخساریمه باخسان رخ زردیمده عیاندور
گوزیاشیمله بسکه گوگل قانی رواندور
ایلوب هامی بو یولّاری تخمیر علی قارداش
سندن صورا بیرده یوزوم آفاقیده گولمز
بو نکته نی عشق اهلی بولر اوزگه سی بولمز
حسرتدیَم آیا بو سکینه ندن ئولمز
جاندان منی هجرانون ایدوب سیر علی قارداش
سالماز علی عمریله (سهیل) آدوی دلدن
ارشاد ایلیوب عشقون اونی روز ازلدن
عشقونده توکر گوز یاشی آغلار سنه دلدن
ایلر آدوی دفتره تحریر علی قارداش

  • سه شنبه
  • 3
  • مهر
  • 1397
  • ساعت
  • 10:33
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران