• یکشنبه 26 خرداد 98

 وحید زحمتکش شهری

مدح امام حسین(ع) -(طائری بشکسته بالم یک نگاهم می کنی؟)

445
1

طائری بشکسته بالم یک نگاهم می کنی؟

خسته و بی شور و حالم یک نگاهم می کنی؟گر شود دریای دنیا پر ز طوفان و بلا

با تو آسوده خیالم یک نگاهم می کنی؟من نمک پرورده ی دریای احسان توام

بر تو افتاده حوالم یک نگاهم می کنی؟در دلم عشق حریم کبریایت خانه کرد

این بود اوج کمالم یک نگاهم می کنی؟از فراق کربلایت دل پر از آتش شده

مملو از حزن و ملالم یک نگاهم می کنی؟روز و شب این نوکرت نام تو را خواند حسین

نام تو ذکر جلالم یک نگاهم می کنی؟در قیامت چشم امیدم فقط باشد به تو

ای جواب هر سوالم یک نگاهم می کنی؟وحید زحمت کش شهری

  • چهارشنبه
  • 4
  • مهر
  • 1397
  • ساعت
  • 12:44
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران