• یکشنبه 26 خرداد 98


روایت -(ابومحمد سفیان روایت کرده است حسین بن علی(ع) را سه روز پیش از)

44

ابومحمد سفیان بن وکیع از پدرش وکیع و او از اعمش روایت کرده است که گفت ابو محمد واقدی و زرارة بن خلج به من گفتند:
حسین بن علی(ع) را سه روز پیش از خروجش از مکه ملاقات کردیم و به آن حضرت عرض کردیم که کوفیان سست پیمانند،دلهایشان با آن حضرت است و شمشیرهایشان بر ضد او.
حضرت با دست اشاره ای به آسمان کردند،درهای آسمان گشوده
شد و آن قدر فرشته فرود آمد که
تعداد آنها را کسی جز خدای عزوجل نمی دانست.
آنگاه حضرت فرمود:
"اگر نه این بود که عواملی دست به دست هم واجل فرا رسیده است،بوسیله این فرشتگان با این مردم می جنگیدم ولی به یقین می دانم که قتلگاه من و یارانم آنجاست و از آنان کسی جزفرزندم علی(امام سجاد)نجات نمی یابند"
لهوف،ترجمه مجیری،ص۶۱

  • پنج شنبه
  • 19
  • مهر
  • 1397
  • ساعت
  • 20:45
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران