• یکشنبه 26 خرداد 98


کرامات امام حسین(ع) -(تاثیر خواندن مداوم زیارت عاشورا )

95

حاج محمدعلی یزدی نقل می کند که ایشان شبها در مقبره ای خارج از شهر یزد که جماعتی از صلحاء و نیکان نیز در آن مدفونند به سر می برد،در همسایگی حاج محمدعلی یزدی مرد گمرکچی زندگی میکرد.
مرد گمرکچی درگذشت و پس از یک ماه از مرگ وی،حاج محمدعلی او را در عالم رویا می بیند که در کمال خوشی و نعمت بسر میبرد.پس نزد او می رود و میگوید:من از آغاز و انجام و درون و بیرون تو باخبرم،تو کسی نبودی که درونت خوب باشد و به کارهای نیک مشغول بوده باشی!
مرد گمرکچی می گوید:آری!چنین است که گفتی،من از لحظه مرگ تا دیروز در سخت ترین عذاب بودم،اما روز قبل همسر استاد اشرف آهنگر از دنیا رفت و در اینجا به خاکش سپردند،اشاره به پنجاه قدمی قبر خودش کرد و گفت:دیشب سه مرتبه امام حسین(ع) به دیدنش آمدند.بار سوم فرمودند:عذاب را از این مقبره بردارید،لذا من هم در نعمت و آسایش قرار گرفتم.
حاج محمدعلی یزدی می گوید:من متحیرانه ازخواب برخاستم و استاد اشرف آهنگر را نمی شناختم و محله ی او را نمی دانستم.پس به بازار آهنگرها رفتم و به جستجوی حال او برآمدم تا استاد اشرف را پیدا کردم و پرسیدم آیا تو همسری داشته ای که به تازگی درگذشته باشد؟!
گفت:آری!دیروز درگذشت و در فلان موضع
"همان مکان را اسم برد"دفنش کردم.گفتم:
او به زیارت سیدالشهداء(ع) رفته بود؟
گفت:نه،گفتم:ذکرمصائب آن حضرت را میکرد؟گفت:نه.گفتم:مجلس عزای آن حضرت را بپا میکرد؟گفت:نه.
آنگاه از من پرسید دنبال چه مطلبی هستی؟پس من خوابم را برای او نقل کردم.آنگاه جواب داد که همسر من در اواخر عمرش دائم زیارت عاشورا می خواند!
کتاب ذکرهای آسمانی،ص۱۹۵

  • پنج شنبه
  • 19
  • مهر
  • 1397
  • ساعت
  • 21:3
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران