• یکشنبه 26 خرداد 98


روایت -(ام الفضل:روزی "امام حسین(ع) را در زمان طفولیت" نزد پیامبر(ص) آورده...)

48

ام الفضل((همسر عباس بن عبد المطلب)) گوید:
روزی "امام حسین(ع) را در زمان طفولیت" نزد پیامبر(ص) آورده،در دامن آن حضرت نهادم.
او ادرار کرد و قطره ای از آن به لباس پیامبر چکید.او را نیشگون گرفتم و او گریست.
پیامبر فرمود:
"آرام ای ام الفضل!لباس من شسته می شود،فرزندم را آزردی"
او را در دامان پیامبر گذاشتم و برخاستم که برای آن حضرت آب بیاورم.هنگامی که آمدم آن حضرت را گریان دیدم.
گفتم ای رسول خدا!گریه ات از چیست؟
فرمود:"جبرئیل نزدم آمد و مرا خبر داد امتم،این فرزندم را خواهند کشت،خداوند روز قیامت
شفاعتم را به آنان نرساند".
لهوف،ترجمه مجیری،ص۱۷_۱۹

  • پنج شنبه
  • 19
  • مهر
  • 1397
  • ساعت
  • 21:9
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران