• جمعه 30 فروردین 98

 اسماعیل تقوایی

زمزمه،نوحه وشور شهادت امام مجتبی(ع)_ای زاده ی خیرالنسا مولا امام مجتبی

475

زمزمه، نوحه وشور شهادت امام مجتبی(ع)

ای زاده ی خیرالنسا مولا امام مجتبی 2
جانها بسوزد بهر تو ای کشته ی زهرجفا2
جانم حسن جانم حسن ای جان جانانم حسن 4
_________________________
ای که برون ازخانه ودر خانه بودی توغریب
دائم به لبهای تو بوده آیه ی امن یجیب
یاران جاهل گفته اند بر تو مذل المومنین
اندر مصاف با عدو گشتی تو بی یار وحبیب
جانم حسن جانم حسن....
____________________________
زهر جفای همسرت برپیکر تو زد شرر
پرپر زدی روی زمین چون طائری بی بال وپر
زینب کنارت آمد وگفتا بمیرد خواهرت
برسر زنان شد تاکه افتادش به تشت خون نظر
جانم حسن جانم حسن.....
___________________________
تابوت تو شد یا حسن آماج تیر دشمنان
مانع زدفن تو شدند نزد نبی اهریمنان
بر پیکرت روییده شد گلبوته های خون تو
مظلومیت آتش زند برقلب جمله شیعیان
جانم حسن جانم حسن.....
___________________________
دور وبر قبرت پر از نور ومزارت بی چراغ
در عسرت افتد هر که از قبر تو می گیرد سراغ
روزی بیاید ما حرم از بهر تو بر پا کنیم
در بارگاهت اقتدا بر مهدی زهرا کنيم
جانم حسن.....

شعر:اسماعیل تقوایی

  • دوشنبه
  • 14
  • آبان
  • 1397
  • ساعت
  • 18:38
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی
حجم فایل 1.06 MB
تعداد بازپخش 79
تاریخ بارگذاری دوشنبه 14 آبان 1397 18:39

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران