• جمعه 30 فروردین 98

استاد سید هاشم وفایی

دو ماه عزا -(پیوسته فسردن و شکستن سخت است)

80

دو ماه عزا -(پیوسته فسردن و شکستن سخت است)

پیوسته فسردن و شکستن سخت است
از اشک هماره  حجله بستن سخت است
ما را به غمت شریک گردان مهدی
دوماه به سوگ و غم نشستن سخت است 

  • پنج شنبه
  • 17
  • آبان
  • 1397
  • ساعت
  • 20:26
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران