• دوشنبه 22 مهر 98

استاد سید هاشم وفایی

گرد یتیمی -( باتو دلم درسامرا درغم نشسته)

212

باتو دلم درسامرا  درغم نشسته
قربان آن اشک غم وقلب شکسته
یابن الحسن(2) آجرک الله
آید به گوش بانگ غمی باهرنسیمی
رخسار تو پرگشته ازگرد یتیمی
یابن الحسن(2) آجرک الله
از آه تو  عرش برین آتش گرفته  
دیدی ِپدراز زهرکین آتش گرفته
یابن الحسن(2) آجرک الله
برلعل او  وقتی که تو آبی رساندی
برتشنه کامی حسین اشکی فشاندی
یابن الحسن(2) آجرک الله
دشمن اگر برخانه تو حمله ورشد
جانت حزین ازناله در پشت درشد
یابن الحسن(2) آجرک الله

  • سه شنبه
  • 22
  • آبان
  • 1397
  • ساعت
  • 20:19
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 315.03 KB
تعداد بازپخش 20
تاریخ بارگذاری سه شنبه 22 آبان 1397 20:20

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران