• دوشنبه 22 مهر 98


سلام_بر_امام_جعفرصادق -(در چشم تو آفتاب را می بینم)

176

سلام_بر_امام_جعفرصادق -(در چشم تو آفتاب را می بینم)

در چشم تو آفتاب را می بینم
تا خانهٔ آیینه شود آیینم
راهم بده مثل جابر بن حیّان
در حوزهٔ صادقیّه ات بنشینم!

  • یکشنبه
  • 4
  • آذر
  • 1397
  • ساعت
  • 19:54
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران