• پنج شنبه 27 تیر 98


سلام_بر_امام_جعفرصادق -(در چشم تو آفتاب را می بینم)

139

سلام_بر_امام_جعفرصادق -(در چشم تو آفتاب را می بینم)

در چشم تو آفتاب را می بینم
تا خانهٔ آیینه شود آیینم
راهم بده مثل جابر بن حیّان
در حوزهٔ صادقیّه ات بنشینم!

  • یکشنبه
  • 4
  • آذر
  • 1397
  • ساعت
  • 19:54
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران