• دوشنبه 6 خرداد 98

 وحید زحمتکش شهری

امام زمان -(کم کم سفید می شود موی سرم یابن الحسن)

289
5

کم کم سفید می شود موی سرم یابن الحسن
پژمرده و خشکیده شد بال و پرم یابن الحسن

حال خراب نوکرت محتاج یک دیدار توست
رحمی بکن بر حال و بر چشم ترم یابن الحسن

ای نور چشم فاطمه برگرد و از روی کرم
دستی بکش ای مهربان روی سرم یابن الحسن

بر جاده ی برگشت تو چشمم دگر خشکیده است
آرام جان یکدم نشین تو در برم یابن الحسن

جز تو ندارم همدمی ای لاله ی خوش بوی من
پس زودتر آقا بیا ای یاورم یابن الحسن

با یک دعایت می شوم از غصه و غم ها تهی
ای مهر تو باشد فزون از مادرم یابن الحسن

وحید زحمت کش شهری

  • شنبه
  • 10
  • آذر
  • 1397
  • ساعت
  • 11:1
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران