• دوشنبه 6 خرداد 98


وداع با محرم و صفر -(داره تموم ميشه سينه زني و شور و شين)

117

"به سبک منم باید برم سید رضا نریمانی"

داره تموم ميشه سينه زني و شور و شين
يه سال ديگه گذشت ماه محرمه حسين

يادش بخير چقدر سينه زدم زير علم
گفتم يه كاري كن آقا منم برم حرم

منم بايد برم تا حرمه آقام حسين
فقط اينو ميخوام كه بزنه صدام حسين
حالا كه نوكرم كرده چقدر دعام حسين

'' حسين آقام آقام... ''
-----------------
اجازه دادي كه تا روضه ها منم بيام
تا فاطميه من دلتنگ اين پيرن سيام

پيرن سياهي كه داده به نوكر آبرو
سينه زدم برات اينو به مادرت بگو

بگو كه مزد نوكريه مارو هم بده
اذن زيارتو به حق اين علم بده
هرساله اربعين به نوكرا حرم بده

'' حسين آقام آقام... ''
-----------------
تو اين دوماهه تُ كردي تو روضه دعوتم
به خاطر اينه ديوونه ي رقيتم

رقيه دينمه مدال روي سينمه
يه عمره كه همه غمه دله حزينمه

فداي غربتش گريم گرفت تو هيئتش
لعنت به اوني كه محكم زده به صورتش
دلم هواييه پس كِي ميرم زيارتش

" حسين آقام آقام... "
-----------------
#میلاد_قبایی

  • سه شنبه
  • 13
  • آذر
  • 1397
  • ساعت
  • 10:42
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار
حجم فایل 848.62 KB
تعداد بازپخش 5
تاریخ بارگذاری سه شنبه 13 آذر 1397 10:45
عنوان : سبک شور وداع با محرم و صفر از میلاد قبایی
حجم فایل 770.44 KB
تعداد بازپخش 3
تاریخ بارگذاری سه شنبه 13 آذر 1397 10:45
عنوان : سبک شور وداع با محرم و صفر از میلاد قبایی
حجم فایل 771.75 KB
تعداد بازپخش 1
تاریخ بارگذاری سه شنبه 13 آذر 1397 10:45
عنوان : سبک شور وداع با محرم و صفر از میلاد قبایی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران