• دوشنبه 6 خرداد 98


مناجات -(آنقدر کردم دعا امّا دریغ از حاجتی!)

323
3

مناجات -(آنقدر کردم دعا امّا دریغ از حاجتی!)

#یا_غیاث_المستغیثین
#شب_جمعه_شب_رحمت

این دلم در حسرتِ یک بار آمین شماست
آنقدر کردم دعا امّا دریغ از حاجتی
این گدا در پیشِ لطفِ حضرتت بی آبروست
تو ز خوبیت ببخشا گر ندارد حرمتی!

#هستی_محرابی

  • پنج شنبه
  • 15
  • آذر
  • 1397
  • ساعت
  • 16:13
  • نوشته شده توسط
  • هستی محرابی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران