• جمعه 30 فروردین 98

 حمیدرضا محسنات

تک بیتی شب جمعه زیارت امام حسین -(دوست دارم که فقط غرق غمت باشم و بس )

751
3

تک بیتی شب جمعه زیارت امام حسین -(دوست دارم که فقط غرق غمت باشم و بس )

دوست دارم که فقط غرق غمت باشم و بس
یک شب جمعه ی دیگر حرمت باشم و بس ..

  • پنج شنبه
  • 15
  • آذر
  • 1397
  • ساعت
  • 20:1
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران