• دوشنبه 6 خرداد 98

 حسین رئوفی

کنج ایوان (غزل) -(حسینی هستم و آلوده ام آقا مرا حر کن )

87
1

حسینی هستم و آلوده ام آقا مرا حر کن 
نباشم کمتر از خاک نجف امشب مرا دُر کن
شبیه گرد گاهی گِرد دشمن هستم و گه دوست  
مرا در بندِ مهر خود ، رها از این تحیر کن
نفس آه و به دیده آب و دل آتش ، شدم خاکت
خدا را یا علی انسانم از این چار عنصر کن
نمی خواهم شبیه دشمنانت باشم از این پس
وجودم را به جودت خالی از خشم و تکبر کن
ز خود خواهی پس از عمری هنوزم از شما دورم
ز خود خالی نما جان مرا و از خدا پر کن
دلم را یا علی لبریز کن  از حب احبابت 
و از هر دشمنت در هر زمان پر ، از تنفر کن
کنون که یا علی گفتی «رئوفی» هر کجا هستی
خودت را کنج ایوان نجف دیگر تصور کن

  • پنج شنبه
  • 15
  • آذر
  • 1397
  • ساعت
  • 20:11
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران