• پنج شنبه 30 خرداد 98

 اسماعیل تقوایی

سرود میلاد حضرت زینب (س)_رسیده روزپنجم، مه اول جمادی

217

سرود میلاد حضرت زینب(س)

رسیده روزپنجم،مه اول جمادی
شده شهر پیمبر،مدینه غرق شادی

خانه ی علی،شادی بپا شده،خدا به او، داده دختری2
دخترعلی،دختر فاطمه،زینب کبری خوش آمدی2
__________________________
بروی دست بابا،زند خنده برویش
نموده بوسه باران،پدر روی نکویش

بهر دیدنش، پیمبرآمده،به خانه ی، علی وفاطمه2
دختر علی......
_______________________؛
فرستاده خدایش،برایش نام نیکو
رسد الله اکبر ، به گوش جان زهرسو

زینت علی وعشق مصطفی،نور دل زهرا،زینب است2
دختر علی...
______________________________
شده آرام وساکت،در آغوش حسینش
حسن مانده نگاهش، به زینب نور عینش

هردو شادمان، شکر خدا کنند،چون بهرشان، خواهر آمده2
دختر علی......

شعر:اسماعیل تقوایی

  • پنج شنبه
  • 13
  • دی
  • 1397
  • ساعت
  • 13:53
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی
حجم فایل 462.37 KB
تعداد بازپخش 41
تاریخ بارگذاری پنج شنبه 13 دی 1397 13:54

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران