• پنج شنبه 30 خرداد 98

 عباس میرخلف زاده

خواهر علمدار -(درِ رحمت خدا بازه)

278
4

درِ رحمت خدا بازه
خدا چيزي كم نميذاره
آخه هرچي كه باشه امشب
شبِ خواهره علمداره....
همه جا ولوله ولوله ولوله افتاده
رو لبا هلهله هلهله هلهله افتاده
عشق كوثر ميشه  ،  زينت حيدر ميشه
دومين باره امام حسن برادر ميشه
صلِّ علىٰ سيدتي زينب.....
از تولدش دخيلش رو
به حسينش داره ميبنده
چون فقط ميون دستاي
خوده اربابه كه ميخنده
همه جا ولوله ولوله ولوله افتاده
رو لبا هلهله هلهله هلهله افتاده
ذكر رو لبهاشه  ،   حسين همه دنياشه
بَه بِه زينبي كه مهريه اش حسينش باشه
صلِّ علىٰ سيدتي زينب.....
شيعه خيلي سرِ ناموسِ
حضرت مرتضىٰ حساسه
حرم بي بي كفيل داره
كفيلش حضرت عباسه
همه ي جونِمون زينبه زينبه واللهِ
عشق صاحب زمون زينبه زينبه واللهِ
اين بي بي سر داره ،  اينهمه نوكر داره
حرم بي بي هميشه علىْ اكبر داره
صلِّ علىٰ سيدتي زينب.....

  • چهارشنبه
  • 19
  • دی
  • 1397
  • ساعت
  • 11:16
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور
حجم فایل 578.47 KB
تعداد بازپخش 30
تاریخ بارگذاری چهارشنبه 19 دی 1397 11:19

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران