• پنج شنبه 30 خرداد 98


سورۀ کوثر(رباعی ) -(عصمت بخشیده نام او دختر را)

47

عصمت بخشیده نام او دختر را
زینت بخشیده شأن او همسر را
حرمت بخشیده معنی مادر را
شاعر بشناس سورۀ کوثر را

  • جمعه
  • 21
  • دی
  • 1397
  • ساعت
  • 18:6
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران