• پنج شنبه 30 خرداد 98


مدح مضرت زینب (س) -(تا ابد در اختیارت ذوالفقارِ مرتضی(ع))

156
1

 نذر اسطورۂ صبر و شجاعت

تا ابد در اختیارت ذوالفقارِ مرتضی(ع)
هست نام مستعارت ذوالفقارِ مرتضی(ع)

لحن تو کوبنده، نافذ، کاری و بی واهمه...
میشوی با این عبارت؛ ذوالفقارِ مرتضی(ع)

از طفولیت تبِ روشنگری را داشتی
بود از اول کنارت ذوالفقارِ مرتضی(ع)

زینت بابا شدن تنها فقط کار تو بود
اینچنین شد افتخارت ذوالفقارِ مرتضی(ع)

چادر زهرا(س) برایت مایۂ حجب و حیا
رونق در کار و بارت ذوالفقارِ مرتضی(ع)

با جنم بودی! شجاعت داشتی! شد تاابد-
بیقرار بیقرارت ذوالفقارِ مرتضی(ع)

هر کجا حرف از درایت بود فوراً می نشست
با ادب در انتظارت ذوالفقارِ مرتضی(ع)!

  • جمعه
  • 21
  • دی
  • 1397
  • ساعت
  • 20:34
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران