• پنج شنبه 30 خرداد 98


زینب آمد -(گلي خندید و از دل ها زمستان رفت)

144
5

گلي خندید و از دل ها زمستان رفت
بهاری شد زمین، سرمای سوزان رفت

پرستو عاشقانه می سرود از یار
زمان بر وفق او چرخید و بحران رفت

میان برکه نیلوفر به رقص آمد
عجب احساس نابی، غم پریشان رفت

ملک از باغ جنت این خبر آورد
عزیزی آمد و غصه خروشان رفت

زمان انتشار آمد بده مژده
که عطر ارغوان در جان باران رفت

مدینه نور باران، مکه خندان شد
چه احوال خوشی بر هر مسلمان رفت

جهان یک بار دیگر یا علی گفته
که زینب آمد و رنجش به پایان رفت

#زهرا_رضازاده

  • شنبه
  • 22
  • دی
  • 1397
  • ساعت
  • 0:34
  • نوشته شده توسط
  • زهرا رضازاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران