• چهارشنبه 20 فروردین 99

 اسماعیل تقوایی

یا فاطمه الزهرا (س)_بسته برمهر تو از روز الستم فاطمه

280

یا فاطمه الزهرا(س)

بسته برمهر تو از روز الستم فاطمه
هستی من بودی ورفتی زدستم فاطمه

زود کردی ترک حیدر ای عزیزجان من
سر به زانوی غمم تنها نشستم فاطمه

آنزمانی که بدیدم پشت در افتاده ای
سر بزیر افکنده از شرم وشکستم فاطمه

بودن تو علت مهرم به دنیا بوده است
نیستی، دل را ز این دنیا گسستم فاطمه

با وفا بانوی من برمن قصورم را ببخش
با نبود تو هنوزم باز هستم فاطمه

در میان خانه ام فریاد مادر مادر است
از غم و زاری اطفال تو خستم فاطمه

گفته ای حیدر مواظب باش اطفال مرا
قول دادم قول خود را پای بستم فاطمه

شعر:اسماعیل تقوایی

  • پنج شنبه
  • 11
  • بهمن
  • 1397
  • ساعت
  • 0:44
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران