• شنبه 29 تیر 98

 اسماعیل تقوایی

علی(ع)درفراق حضرت زهرا(س)_فاطمه ای همه سپاه علی

284
2

فاطمه ای همه سپاه علی
مانده ام بی سپاه وبی لشگر

چارسوی مرا گرفته عدو
خیز بانو کمک رسان حیدر

نیستی تا ببینی ام گریان
ای فراقت به قلب من آذر

داغ تو بر دلم زمانه گذاشت
هجر تو کرده مرتضی مضطر

سروسامان خانه ام بودی
خانه بی تو شدست بی محور

کودکان کوچکند زهرا جان
چکنم با صغیر بی مادر

زینبت نالد وغمین خواند
ذکر لبهاش مادر ای مادر

دخترت تازه پنج ساله شده
بعد تو گشته بر پدر یاور

هستی ام بوده ای گل طاها
بی تو معنا نباشدش کوثر

نتوانم عزیز جان علی
بی علی رفتنت کنم باور

کار من گشته نیمه شب آیم
بروی قبر تو گذارم سر

همدمم خاک مدفنت باشد
شاهد اشک من ستاره،قمر

با نبودت شکست خورده شدم
من که بودم همیشه مرد ظفر

زنده ام گرچه ظاهراً زهرا
بی تو عمر علی بیامد سر

شعر:اسماعیل تقوایی

  • جمعه
  • 19
  • بهمن
  • 1397
  • ساعت
  • 3:0
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران