• شنبه 29 تیر 98

 محسن صرامی

یاامیرالمومنین -(ساقي نشسته دور او باده زياد است)

58

ساقي نشسته دور او باده زياد است
از اين طرف هم مست آماده زياد است

زاهد گمان كرده كه هر مستي حرام است
هر نعمتي كه حق به او داده زياد است

ما را به جرم عاشقي تكفير كردند
دور و بر ما آدم ساده زياد است

حرف از كسادي نيست در ميخانه هرگز
اطراف اين ميخانه دلداه زياد است

در ميكده توبه اثر دارد از اين رو
در گوشه ي ميخانه سجاده زياد است

بايد ببوسم پاي ساقي را وگرنه
مجنون مست در صف استاده زياد است

آري فقط حيدر صراط المستقيم است
از امتحان است اين اگر جاده زياد است

يك پهلوان ديده جهان،آن هم علي بود
ورنه حريف ميل و كباده زياد است

  • یکشنبه
  • 21
  • بهمن
  • 1397
  • ساعت
  • 20:3
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران