• شنبه 29 تیر 98

 محسن صرامی

یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(چشمش از غربت بابای خودش تر شده است)

243
3

چشمش از غربت بابای خودش تر شده است
اشتیاقش به شهادت دوبرابر شده است

جگر شیر به همراه علی اکبر بود
بی گمان اکبر لیلا خودِ حیدر شده است

در خدا حل شده،معراج علی دیدنی است
چقدر بیشتر از قبل پیمبر شده است

نیزه ای آمده و حرف دوپهلو دارد
آه،تفسیر نبأ سوره ی کوثر شده است

قبل از آنکه برسد پیش علی،دید حسین
دامن دشت پر از لاله ی احمر شده است

هر چه می دید علی بود،علی بود،علی بود،علی
وای من،لاله ی لیلا گل صد پر شده است

زد زمین دیدن اجزای پسر،بابا را
خواهر اینجا سپر جان برادر شده است

خوب شد داشت به همراه خود ارباب،عبا
اکبرش نیست،هزاران علی اصغر شده است

  • یکشنبه
  • 21
  • بهمن
  • 1397
  • ساعت
  • 20:31
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران