• شنبه 29 تیر 98

 مرتضی محمودپور

مثنوی چهلمین سال انقلاب (گام اول)....ادامه دارد....

38

?️مثنوی چهلمین سال‌انقلاب

?️گام اول
ایهاالاحباب مژده بر شما....
میرسدهرلحظه ازسوی‌خدا
بازکن‌گوش دل این آوا شنو
این پیام عشق بی‌پروا شنو
بشنوازاین‌راوی‌شیرین سخن
شهد میریزد به لبها زان دهن

قند و شِکَّر مزد ایثار من است
منتظر چشمان بیدار من است
یاد یاران سفر کرده بخیر
صحنه‌صحنه‌روی‌این‌پرده‌بخیر
گرچه شهر ما پر ازلاله شده
انقلاب ما چهل ساله شده

چهل بهار از انقلاب ما گذشت
موج و طوفان از دل دریاگذشت
در چهل کامل شود هر مرد و زن
گشت کامل انقلاب این وطن
ماچهل سالست دراین نهضتیم
سرفراز و با شکوه و عزتیم

ماچهل سالست گشته مستقل
شد سرشته با شهادت آب و گل
مرد جنگ و مرد صلح باوریم
هر زمان دین خدا را یاوریم
باچهل کامل شدیم و استوار
همچو کوه و آبشاری باوقار


ادامه دارد....

  • دوشنبه
  • 22
  • بهمن
  • 1397
  • ساعت
  • 7:11
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران