• یکشنبه 26 خرداد 98

 رضا یعقوبیان

متن شعر نوحه شهادت امام هادی (ع) -(دوباره شام غم از ره رسیده )

98

دوباره شام غم از ره رسیده 
بریزدشیعه اشک ترز دیده 
امام هادی دین          بگشته کشته کین 
            مصیبت وا مصیبت

 وجود شیعیان را غم گرفته 
ز داغش سامرا  ماتم گرفته
پر از غم سامرا شد     چنان کرب و بلا شد
               مصیبت وا مصیبت

ز ظلم معتزبی دین کافر 
شده کشته ز کین فرزند حیدر
 بگوش آیدنوایش.     جنان گردیده جایش   
             مصیبت وامصیبت 

امام عسکری ماتم گرفته
 وجود حضرتش را غم گرفته 
به لب دارد نوایی.          پدر داد از جدایی 
               مصیبت وا مصیبت

زداغ تو همه دلها کباب است 
چه جای شما بزم شراب است
 بودداغت به سینه.         گل پر پر ز کینه 
               مصیبت وا مصیبت

  • چهارشنبه
  • 15
  • اسفند
  • 1397
  • ساعت
  • 11:10
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور
حجم فایل 359.63 KB
تعداد بازپخش 19
تاریخ بارگذاری چهارشنبه 15 اسفند 1397 11:11

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران