• پنج شنبه 2 خرداد 98

 محسن صرامی

یاامیرالمومنین -(دردمنديم و دواي ما نگاه دلبر است)

104
1

دردمنديم و دواي ما نگاه دلبر است
حال عشاق از دعايش از هميشه بهتر است

ما نمك پروده ي اين خانه بوديم از قديم
هفت پشت ما خدا را شكر اينجا نوكر است

در حرم ها هي نشستم پاي ايوان طلا
باز ايوان نجف والله چيزي ديگر است

در ولايت شك كند هر كس روايت آمده
ريشه ي اين شك به واقع از گناه مادر است

رهبر سني بماند كيست،شيعه رهبرش
حيدر است و حيدر است و حيدر است و حيدر است

دل به حيدر داده ام اما به دستور خودش
جايمان داده علي در باغ انگور خودش

نور او با نور حق و نور پيغمبر يكي ست
انبيا را سخت حيران كرده با نور خودش

احتياجي نه به لشگر دارد او نه ياوري
حيدر كرار خود بوده ست منصور خودش

هر كسي را قابل عشق خودش ديد از ازل
در دل او جاي داده تا ابد شور خودش

آمده آنكه به ميدان علي در كار و زار
شك ندارم كنده با دست خودش گور خودش

او اولو الامر دوعالم بوده از روز ازل
بر نمي آيد به وصفش كاري از دست غزل

مرتضي نفس نفيس شخص ختم الانبياست
مصطفي او را گرفته مثل جانش در بغل

با خدا پيغمبر از حب علي گفت و شنيد
پس ولايش ميشود حي علي خيرالعمل

احتياجي بر تبر در بت شكستن هم نداشت
خود به خود با ديدن او خرد شد لات و هبل

با علي هر كس در افتد ور مي افتد بي گمان
از قديم اين شد ميان مردمان ضرب المثل

ابتدايش را نفهميديم از كي از كجا
اينقدر فهميده ام بي ابتدا بي انتها

با وجودي كه خدائي كردنش پوشيده نيست
در خرابه ميشود همسفره با مرد گدا

دور خود مي چرخد و هو ميكشد حق حق كنان
رو به ايوان نجف مي ايستد قبله نما

يكصد و ده بار دور كعبه ميگردم اگر
هر اذان آن بگويد نام صاحب خانه را

دور بيهوده نزن اين خانه را بي حب او
ذره اي ارزش ندارد كار تو پيش خدا

هر سحر در خلوتم با او نيايش ميكنم
عشق روز افزون از او هربار خواهش ميكنم

مثل حق تنها ستايش هست مخصوص علي
پس اميرالمومنينم را ستايش ميكنم

گفت بابايم كه از عشق علي گفتم به تو
دخترت را هم به حب او سفارش ميكنم


اهل وحدت را بگو وحدت خيالي بيش نيست
من كجا با دشمن اين شاه سازش ميكنم

باخداي بي علي از بت پرستان بدتر است
پس خدا را با علي با هم پرستش ميكنم

سجده بر ايوان طلاي او نكردن زشت نيست
پاي اين ايوان و اين گنبد نمردن زشت نيست

ساقي كوثر دو عالم را نموده مست خود
جام را خالي از اين ميخانه بردن زشت نيست

خوش به حال آنكه اينجا از خودش بيخود شود
دردها را محضر مولا شمردن زشت نيست

اين همه انگور روئيده به پاي اين ضريح
ديدن و يك حبه از آن را نخوردن زشت نيست

خالق عالم اميرالمومنين بوده فقط
غير مولايم به عشقي دل سپردن زشت نيست

  • چهارشنبه
  • 15
  • اسفند
  • 1397
  • ساعت
  • 18:27
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران