• پنج شنبه 2 خرداد 98

 محسن صرامی

یاصاحب الزمان -(كشيدم از غم هجران عذاب بسياري)

81
1

كشيدم از غم هجران عذاب بسياري
برس به داد دلم با شتاب بسياري

به اشتباه در خانه اي زدم هر بار
به چاه رفته دلم با طناب بسياري

هواس من همه جا هست جز امام زمان
زمانه بسته به دستم طناب بسياري

(ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست)
مرا ببخش كه دارم حجاب بسياري

براي گفتن تفسير آيه ي تطهير
نياز ميشود اينجا گلاب بسياري

چه انتظار عجيبي كه دائمأ خوابم
زدم به خواب خودم را به خواب بسياري

مرا به نيمه نگاهي مدام مستم كن
نيازمند شرابم شراب بسياري

خوشا به حال كسي كه هميشه منتظر است
در انتظار نهفته ثواب بسياري

  • چهارشنبه
  • 15
  • اسفند
  • 1397
  • ساعت
  • 18:50
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران