• پنج شنبه 2 خرداد 98

 حسین رحمانی

زمینه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام -(یا هادی النقی مدد ، ورد و دعای من شده)

152
1

یا هادی النقی مدد ، ورد و دعای من شده
نام تو شاه مهربان ، مشکل گشای من شده
سجیتکم الکرم ، منم گدای سامرا
به دست نوکرت بده ، تذکره ی کرب وبلا

مظلوم سامرا ، ای عشق بیکران
آقا برای ما ، باز جامعه بخوان
یا فارج الهموم ، ای مرد آسمان

آه ای غریب آه ای شهید
آه تو بر دلم رسید
آتش زهر دشمنت
شعله به جان من کشید

واویلتا واویلتا

با دست بسته  دل شب ، از خانه ات می بردنت
مثل علی مرتضی ، غریب گیر آوردنت
شکر خدا که پشت در ، مادری نیمه جان نشد
ناموس تو زیر کتک ، زخمی و قد کمان نشد
در کوچه مادرت ، زخمی و ناتوان
در زیر دست و پا ، افتاده  نیمه جان
از ظلم میخ در ، خون گشته بود روان

آه ای امان ، آه ای خدا 
از غصه های مر تضی
دید همسرش را میزدند
نا محرمانِ بی حیا

واویلتا واویلتا

تو بوده ایی دور از وطن ، دیده ایی رنج بی حساب
خاک دو عالم به سرم ، شما کجا؟ بزم شراب
دوباره روضه های شام ، طشت طلا و خیزران
شام کجا و سامرا؟ ، خون شد دل دخترکان
ناموس اهلبیت ، در بین  ازدحام
گویم اشاره ایی ، یک جمله والسلام 
حرف از کنیزی شد ، بزم شراب شام
آه ای خدا ، آه ای امان
لعنت به می به خیزران
لعنت به شام بی حیا
زینب شده قامت کمان
واویلتا واویلتا

  • پنج شنبه
  • 16
  • اسفند
  • 1397
  • ساعت
  • 10:5
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور
حجم فایل 1.95 MB
تعداد بازپخش 42
تاریخ بارگذاری پنج شنبه 16 اسفند 1397 10:08

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران