• دوشنبه 27 خرداد 98

 امیر حسین الفت

زمینه یا واحد برای شهادت امام هادی ع -(مثل همیشه باز تویی راه نجاتم)

45

مثل همیشه باز تویی راه نجاتم
مثل همیشه باز گدای سامراتم
مثل همیشه شد برای من تداعی
اون صحن زیبا با تموم خاطراتم

دل بی قرار
دل بی قرارم
غیر از گدایی
کاری ندارم

میشم یه روزی
خاک قدمهات
جونم فدای
اون اسم زیبات

اسم تو _ قسمم ای اقا
دلتنگ _ حرمم ای اقا
_______________________________
اقا فدای غصه ها و غربت تو
اقا بمیرم شد شکسته حرمت تو
من ارزو دارم که قبل از مردنم باز
بوسه بگیرم از ضریح تربت تو

جان جوادی
باب المرادی
جانم فدایت
امام هادی

بر شانه بار
محنت کشیدی
دنبال مرکب
تو میدویدی

گریونه
غمتم ای اقا
دلخونه
غمتم ای اقا

  • دوشنبه
  • 20
  • اسفند
  • 1397
  • ساعت
  • 18:19
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور
حجم فایل 1.22 MB
تعداد بازپخش 3
تاریخ بارگذاری دوشنبه 20 اسفند 1397 18:21

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران