• پنج شنبه 2 خرداد 98

 اسماعیل تقوایی

یا حسین(ع)_دلم هوای تو کرده هوای صحن وسرایت

133

یا حسین(ع)_دلم هوای تو کرده هوای صحن وسرایت

دلم هوای تو کرده هوای صحن وسرایت
هزار جان گرامی فدای کرببلایت

اگر زیارت کویت مرا نصیب نمایی
روا بود که کنم جان بر این نصیب فدایت

  • جمعه
  • 24
  • اسفند
  • 1397
  • ساعت
  • 2:3
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران