• پنج شنبه 2 خرداد 98

 مرتضی محمودپور

آخرین جمعه سال -(صبح‌جمعه‌ست‌دراین ندبه‌ترامیخوانم)

35

روز جمعه لیله‌الرغائب
آخرین جمعه سال
صبح‌جمعه‌ست‌دراین ندبه‌ترامیخوانم
منتظر دیده‌ی تر در ره تو  میمانم
پسر فاطمه عجل لفرج یا مولا
ز فراق تو به لب آمده آقا جانم

  • جمعه
  • 24
  • اسفند
  • 1397
  • ساعت
  • 13:3
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران