• دوشنبه 2 اردیبهشت 98

 مرتضی محمودپور

رباعی جشن میلادسوم شعبان

318

?️حسین جان....

ای در صف کائنات معنای بهشت
در وصف مقامات تو جبریل نوشت
در اول خلقتِ‌ دو عالم خالق
آب و گل انبیا به عشق تو سرشت

  • شنبه
  • 17
  • فروردین
  • 1398
  • ساعت
  • 8:31
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران