• یکشنبه 26 خرداد 98

 مرتضی محمودپور

رباعی جشن میلادسوم شعبان

360

?️حسین جان....

ای در صف کائنات معنای بهشت
در وصف مقامات تو جبریل نوشت
در اول خلقتِ‌ دو عالم خالق
آب و گل انبیا به عشق تو سرشت

  • شنبه
  • 17
  • فروردین
  • 1398
  • ساعت
  • 8:31
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران