• پنج شنبه 30 خرداد 98

 اسماعیل تقوایی

سوم شعبان(مژده مژده سوم شعبان رسید)

175
1

یا حسین(ع)
مژده مژده سوم شعبان رسید
شیعیان مرتضی را جان رسید

بازهم حیدر شده صاحب پسر
درمدینه سر زده قرص قمر

مصطفی را سبط دیگر آمده
سبط اکبر را برادر آمده

این پسر جان ودل زهرا بود
عالمی مجنون واو لیلا بود

دور این مولود پاک مرتضی
عرشیان گردند با شور ونوا

چشمشان خیره به نور روی او
دل سپرده برخم ابروی او

آسمانها غرق در تکبیر شد
احسن خلقت چنین تصویر شد

درمدینه شور وشوقی شد بپا
داد مهمانی برایش مصطفی

گفت این طفلست برمن نور عین
وحی آمد نام اوباشد حسین

آمد آنکه فطرس پر سوخته
چشم بر لطف شفایش دوخته

خلق راگفتا رسول ذوالمنن
من زاو می باشم واو هم زمن

سومین ماه ولایت آمده
مژده مصباح هدایت آمده

آمده بر شیعه کشتی نجات
آمده احیاگر صوم وصلات

شاخص اسلام وایمان آمده
سیدی بهر شهیدان آمده

آمده آزادگان را مقتدا
آمده شمشیر حق،خون خدا

زاد روزش روز شور ومستی است
روز شادی در تمام هستی است

کوی وبرزن نورباران می شود
نقل وشیرینی فراوان می شود

گوش آید ذکر نامش دلنواز
پرچم شور حسینی در فراز

خوش بود میلاد اودر کربلا
نوکری در درگه خون خدا

کاش در بین الحرم باشیم ما
روبه درگاه کرم باشیم ما

شادمانی این چنین رؤیایی است
آرزوی هر دل شیدایی است

شعر:اسماعیل تقوایی

  • دوشنبه
  • 19
  • فروردین
  • 1398
  • ساعت
  • 16:12
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران