• یکشنبه 26 خرداد 98

 مرتضی محمودپور

سرود جشن میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) سبک سر کوه بلند فریاد دارم

292
2

سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع)
سبک (سر کوه بلند فریاد دارم)

بنداول
دل اهل ولا غرق شعف شد
که مشتاق رخش شاه نجف شد
قیامت کرده با این قد و بالا
علی‌اکبر جوان ام‌لیلا
دل ارباب ما غرق سروره
تجلای جمالش عین نوره
علی‌اکبر نماید دلربایی
به عشقش عالمی شد کربلا
همه‌حسنش نه درحد بیان‌‌است
شبیه خاتم پیغمران‌است

بنددوم
همه عالم شده سائل بکویش
تبسم میزند زینب به رویش
علی گوید اذان در گوش اکبر
ز عرش آید صدا الله‌اکبر
دل ارباب ما غرق سروره
تجلای جمالش عین نوره
علی‌اکبر نماید دلربایی
به‌عشقش‌عالمی شدکربلایی
مبارک‌باداین فرخنده گوهر
بر این روی نکو الله اکبر


  • یکشنبه
  • 25
  • فروردین
  • 1398
  • ساعت
  • 1:35
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران