• دوشنبه 6 خرداد 98

 علی صمدی

مدح و مرثیه حضرت خدیجه سلام الله علیها -(سلام مادر حضرت فاطمه)

297
3

سلام  مادر  حضرت  فاطمه

به غمهای احمد تویی خاتمه

سلام  مادر  مؤمنین   زمین

ارادت  به  تو  در رگ و ذاتمه

تو هستی صدف فاطمه گوهرت

نگاه  تو   همواره   مرآتمه

اصالت ، سخاوت خصایای تو

گدای  در  بیت  تو  حاتمه

رسیدن  کنار   مزار   شما

همانا  بقیع  رأس  حاجاتمهخدیجه شدی تا قیامت کنی

ز دین  محمد  حمایت  کنیببخشی همه مال خود را که دین

درخشد  به  گیتی  شبیه  نگین

به جز ثروتت جان دهی در ره

رسول  خدا  رحمت  العالمین

به  چشمان کفار  مکه  شدی

تو  تیری  چنان میله ی آتشین

شنیدند زمان و زمین که به تو

هزار آفرین گفت جهان آفرین

در  این  ماه  مهمانی  ایزدی

شده دل ز داغ تو زار و حزینسکوتم شکست بغض من وا شده

شب  قدر  من  با  تو  احیا  شدهتو رفتی و بعد از تو آمد خزان

به چشم نبی تیره شد این جهان

تو رفتی و زهرا گرفته دلش

به تنگ آمده سینه ی آسمان

بگرید  برایت  چو  ابر  بهار

همان دختری که شده بی نشان

همان پاره ی قلب احمد که شد

به دست  ستم  قامت او کمان

الهی  به حق  خدیجه  بگیر 

خودت انتقامی از آن ظالمانبزن شعله بر ریشه ی نحسشان

به  دست توانای  صاحب زمان  • دوشنبه
  • 23
  • اردیبهشت
  • 1398
  • ساعت
  • 19:23
  • نوشته شده توسط
  • علی صمدی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران