• دوشنبه 25 شهریور 98


متن شعر مناجات با امام عصر -(آئینه بی جمال تو زیبا نمی شود)

228

آئینه بی جمال تو زیبا نمیشود
دلهای مابدون توشیدا نمیشود
یک عده ازتوفاصله هاراگرفته اند
دلهایشان کنارتوپیدانمیشود
پیچیده بوی عطرغریبی ز کوچه ها
دروازه های بسته ی غم وا نمیشود
آقابیاکه مسئله ها قد کشیده اند
اندازه ای که در سر ما جا نمیشود
ایکاش میشد از ته دل داد میزدیم
امروز ما بدون تو فردا نمیشود

  • دوشنبه
  • 13
  • خرداد
  • 1398
  • ساعت
  • 3:0
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران