• دوشنبه 25 شهریور 98


متن شعر حضرت مریم و عیسی بن مریم -(مریم به حال غربت خود اکتفا نکرد)

61
1

مریم به حال غربت خود اکتفا نکرد
در بندگی مسیر خودش را جدا نکرد
کودک حریف این همه مردم نمیشود!
عیسی حجاب مادر خود را رها نکرد
مردی به طعنه گفت که ای دختر نبی
پروردگار تو به دعا اعتنا نکرد؟!
عیسی عیان شدو به هدایت زبان گشود
مریم به جز خدا احدی را صدا نکرد   
در این جهان ز جهل مرکب برون شوید
دنیا به هیچ طالب دنیا وفا نکرد...!!
بانو حیا نمودی  و حرفی نمیزنی
ورنه کسی حیای تو را ادعا نکرد...

#محمد_شهادتی

  • دوشنبه
  • 13
  • خرداد
  • 1398
  • ساعت
  • 3:10
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران