• پنج شنبه 6 تیر 98

 محمود اسدی

زمینه)ای مدینه گشته خون قلب محبان

71
1

ای مدینه گشته خون قلب محبان
مرقد چار حجت حق گشته ویران
وامصیبت
ای مدینه از غم مولا نگفتی
از چه از رنج و غم زهرا نگفتی
وامصیبت
ای مدینه مهر غربت بر جبین خورد
ای مدینه در کجا زهرا زمین خورد
وامصیبت
در کدامین کوچه زهرا صدمه دیده
در کجا از پهلوی او خون چکیده
وامصیبت
*****
شائق

  • دوشنبه
  • 20
  • خرداد
  • 1398
  • ساعت
  • 14:25
  • نوشته شده توسط
  • هاشمی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران